Sunday, 26 September 2010

Keogh K.O.

Sgoriodd Andy Keogh ei gol gyntaf am yr Adar Glas un munud cyn diwedd y gem ddoe, yn helpu'r tim osgoi ei trydydd curfa yn olynol. Wnaeth y canlyniad sicrhau bod Caerydd yn dringo i ail lle yn y tabl. Gyda'r ymweliad o Crystal Palace nos Fawrth nesa mae pathau'n edrych yn dda achos mae Crystal Palace wedi colli pob gem oddi cartref y tymor hwn heb sgorio.

Cymerodd Millwall dim ond deg munud i sgorio - gol rhy hawdd diolch i Lee Naylor. Cafodd yr amddiffynwr gem i anghofio, rhododd e'r bel i ffwrdd gormod o amser ac wnaeth Millwall ymosod e ar bob cyfle. Yn y pen arall o'r maes, cafodd Bothroyd gem i gofio. Sgoriodd e'r gol gyntaf Caerdydd a chreuodd e'r gol Keogh. Rhwng y dau gol, cafodd Trotter ei cerdyn coch, fe gollodd Peter Whittingham cic gosb a doedd Caerdydd ddim yn chwarae yn dda - roedd gyda nhw diffyg o brys yn erbyn deg dyn.

Mae rhaid iddyn nhw dysgu sut i ladd timau; mae gyda nhw talent anhygoel (o leiaf ymysg y chwaraewyr canol cae a'r ymosodwyr) felly mae rhaid iddyn nhw credu yn eu hunain a goruchafu gwrthwynebwyr.

Tuesday, 14 September 2010

Flynn to win!

Wnaeth Brian Flynn cais i fod rheolwr Cymru pum mlynedd yn ol pan cafodd y swydd ei roi i John Toshack. Ar ol ei apwyntiad, rhododd Toshack rheolaeth o'r timau Cymry ifanc i Flynn. Mae Flynn wedi gwneud pethau arbennig gyda'r tim o dan 21 - dwywaith mae fe wedi'u cymryd nhw yn agos at pencampwriaeth mawr. A mae nifer o'i chwaraewyr wedi dechrau chwarae yn nhim 'A' Toshack.

Unwaith bod Toshack wedi mynd yr wythnos diwetha, Flynn oedd y dewis call. Roedd eraill yn cynnig eu gwasanaethau (fel John Hartson) ond roedd Flynn y rheolwr yn fwyaf profiadol. Mae e'n haeddu ei gyfle i ddangos beth mae fe'n gallu gwneud - a mae fe'n deall y rhythm o'r byd pel droed rhwngwladol. Mwy 'na hynny, mae fe'n nabod y rhan mwyaf o'r chwaraewyr a gwybod sut i'u defnyddio nhw mewn system.

Fi'n falch dros ben bod yr FAW wedi penderfynu newid rheolwr cyn y gem nesaf yn erbyn Bwlgaria. Beth fyddai wedi bod yn digwydd tasai Toshack wedi bod yn aros fel rheolwr a mae'r tim Cymru wedi bod yn ennill y dau gem nesa? Fyddai Toshack wedi bod yn aros tan diwedd yr ymgyrch? Doeddwn i ddim yn galw am ben Toshack cyn yr wythnos diwethaf ond unwaith bod pobl wedi dechrau siarad am ei ymadawiad, unwaith dechreuodd y son - cadarnhau gan Toshack ei hun - roedd rhaid i'r FAW gweithredu yn gyflym. Mae'n syndod mawr bod nhw wedi!

Saturday, 4 September 2010

Roedd 'I' yn 'tim' o Gymru neithiwr

Roedd llawer o gobaith gyda fi cyn yr ymgyrch hwn felly mae'r canlyniad neithiwr yn erbyn Montenegro yn siomedig dros ben. Ro'n i'n meddwl bod Cymru yn mynd i ennill, oedd y gorchfygiad yn yr un lle un flywyddyn yn ol yn mynd i helpu ni.

Dechreuodd Cymru'n dda - ond roedd 'na troeon pan roeddet ti'n gallu gweld gwendidau yn yr amddiffyn Cymru. Ar ol y gol Montenegro, fe gollodd Cymru pob credinaeth a roedden ni'n chwarae fel un ar ddeg chwaraewr yn lle tim.

Gwastraffodd Craig Bellamy cwpl o siawns pan dylai fe fod wedi pasio'r bel i gyd-chwaraewr. Roedd Gareth Bale yn gorau chwaraewr Cymru ond weithiau triodd e rhy galed i greu pethau a wnaeth e golli'r bel. Doedd dim teimlad o undod o gwbl - a pan mae gyda chi carfan sy'n rhif 84 yn y rhestr FIFA, mae'r undod yn bwysig iawn!

Ar ol colli, mae rhaid i ni godi pedwar o bwyntiau yn erbyn Bwlgaria a'r Swistir ym mis Hydref a mae rhaid i'r chwaraewyr edrych fel tim. Heb hynny, mae ofn arna i bydd yr ymgyrch yn gorffen cyn dechrau.

Ail ail-lawnsio

Bron blywddyn ers fy cofnod diwetha - beth i'w dweud? Dw i wedi symud ty, symud swydd, dechrau dysgu Cymraeg o ddifrif. Awn ni weld os fi'n gallu sgwennu unrhyw pethau rhwng heddiw a Nadolig. Gobeithio bydd rhai ohonnyn nhw yng Gymraeg am Pethau Bychain (fi'n gwybod fy mod i'n ddiwrnod yn hwyr!).