Saturday, 26 February 2011

Four reasons why I'm asking everyone I know to vote Yes on 3 March

Reason number one

If the current devolution process was in place in any other area of Welsh life there would be uproar.

Imagine: Warren Gatland picks his team and makes a gameplan for the opening game of the World Cup but Martin Johnson and the suits at Twickenham refuse to let the Welsh players play an expansive game in the second half. Instead, they have to keep the ball up their jumpers in their own 22 until thirty seconds before the end, when Johnson will tell Gatland whether or not Wales are allowed to score.

That wouldn't be acceptable and neither is the current system of political devolution. A Yes vote means that Wales will be in control of our political tactics and gameplan. (And we'll still be part of the Lions squad when it comes to things like defence and foreign affairs.)

Reason number two

It's a vote about Wales, our country. It's not about politicians, government or the Assembly.

We need to have the courage and self-respect to run things that are already devolved to us by ourselves - just like Scotland and Northern Ireland have been doing over the last decade. A Yes vote reaffirms that Wales is as much of a country as these two places.

If you don't like the politicians we've got then vote in some new ones in the May election. Or stand for election yourself.

Reason number three

The Assembly's not perfect. But neither is Parliament (Iraq, cash for questions...).

At least the Assembly is full of people from our communities, working for Wales. The Welsh voice at Westminster is tiny and gets swallowed up by the 600 other MPs each looking out for their own part of the UK. Only the Assembly puts Wales first.

A Yes vote lets the Assembly run things that are already devolved exactly according to who we elect. A No vote keeps Wales at the mercy of civil servants in Whitehall and unelected peers in the House of Lords who have a veto over many things that the Assembly may want to do in areas that are already devolved, like health and education.

Reason number four

The vote is not about:

1. more tax - a Yes vote would not increase taxes or give the Assembly the power to raise taxes.

2. more politicians - a Yes vote would not increase the number of Assembly Members.

3. politicians 'grabbing power' for themselves - the power already exists at Westminster. The vote is about whether Wales should have a bit more of that power. Even most MPs think that we should and will themselves vote Yes.

Sunday, 26 September 2010

Keogh K.O.

Sgoriodd Andy Keogh ei gol gyntaf am yr Adar Glas un munud cyn diwedd y gem ddoe, yn helpu'r tim osgoi ei trydydd curfa yn olynol. Wnaeth y canlyniad sicrhau bod Caerydd yn dringo i ail lle yn y tabl. Gyda'r ymweliad o Crystal Palace nos Fawrth nesa mae pathau'n edrych yn dda achos mae Crystal Palace wedi colli pob gem oddi cartref y tymor hwn heb sgorio.

Cymerodd Millwall dim ond deg munud i sgorio - gol rhy hawdd diolch i Lee Naylor. Cafodd yr amddiffynwr gem i anghofio, rhododd e'r bel i ffwrdd gormod o amser ac wnaeth Millwall ymosod e ar bob cyfle. Yn y pen arall o'r maes, cafodd Bothroyd gem i gofio. Sgoriodd e'r gol gyntaf Caerdydd a chreuodd e'r gol Keogh. Rhwng y dau gol, cafodd Trotter ei cerdyn coch, fe gollodd Peter Whittingham cic gosb a doedd Caerdydd ddim yn chwarae yn dda - roedd gyda nhw diffyg o brys yn erbyn deg dyn.

Mae rhaid iddyn nhw dysgu sut i ladd timau; mae gyda nhw talent anhygoel (o leiaf ymysg y chwaraewyr canol cae a'r ymosodwyr) felly mae rhaid iddyn nhw credu yn eu hunain a goruchafu gwrthwynebwyr.

Tuesday, 14 September 2010

Flynn to win!

Wnaeth Brian Flynn cais i fod rheolwr Cymru pum mlynedd yn ol pan cafodd y swydd ei roi i John Toshack. Ar ol ei apwyntiad, rhododd Toshack rheolaeth o'r timau Cymry ifanc i Flynn. Mae Flynn wedi gwneud pethau arbennig gyda'r tim o dan 21 - dwywaith mae fe wedi'u cymryd nhw yn agos at pencampwriaeth mawr. A mae nifer o'i chwaraewyr wedi dechrau chwarae yn nhim 'A' Toshack.

Unwaith bod Toshack wedi mynd yr wythnos diwetha, Flynn oedd y dewis call. Roedd eraill yn cynnig eu gwasanaethau (fel John Hartson) ond roedd Flynn y rheolwr yn fwyaf profiadol. Mae e'n haeddu ei gyfle i ddangos beth mae fe'n gallu gwneud - a mae fe'n deall y rhythm o'r byd pel droed rhwngwladol. Mwy 'na hynny, mae fe'n nabod y rhan mwyaf o'r chwaraewyr a gwybod sut i'u defnyddio nhw mewn system.

Fi'n falch dros ben bod yr FAW wedi penderfynu newid rheolwr cyn y gem nesaf yn erbyn Bwlgaria. Beth fyddai wedi bod yn digwydd tasai Toshack wedi bod yn aros fel rheolwr a mae'r tim Cymru wedi bod yn ennill y dau gem nesa? Fyddai Toshack wedi bod yn aros tan diwedd yr ymgyrch? Doeddwn i ddim yn galw am ben Toshack cyn yr wythnos diwethaf ond unwaith bod pobl wedi dechrau siarad am ei ymadawiad, unwaith dechreuodd y son - cadarnhau gan Toshack ei hun - roedd rhaid i'r FAW gweithredu yn gyflym. Mae'n syndod mawr bod nhw wedi!

Saturday, 4 September 2010

Roedd 'I' yn 'tim' o Gymru neithiwr

Roedd llawer o gobaith gyda fi cyn yr ymgyrch hwn felly mae'r canlyniad neithiwr yn erbyn Montenegro yn siomedig dros ben. Ro'n i'n meddwl bod Cymru yn mynd i ennill, oedd y gorchfygiad yn yr un lle un flywyddyn yn ol yn mynd i helpu ni.

Dechreuodd Cymru'n dda - ond roedd 'na troeon pan roeddet ti'n gallu gweld gwendidau yn yr amddiffyn Cymru. Ar ol y gol Montenegro, fe gollodd Cymru pob credinaeth a roedden ni'n chwarae fel un ar ddeg chwaraewr yn lle tim.

Gwastraffodd Craig Bellamy cwpl o siawns pan dylai fe fod wedi pasio'r bel i gyd-chwaraewr. Roedd Gareth Bale yn gorau chwaraewr Cymru ond weithiau triodd e rhy galed i greu pethau a wnaeth e golli'r bel. Doedd dim teimlad o undod o gwbl - a pan mae gyda chi carfan sy'n rhif 84 yn y rhestr FIFA, mae'r undod yn bwysig iawn!

Ar ol colli, mae rhaid i ni godi pedwar o bwyntiau yn erbyn Bwlgaria a'r Swistir ym mis Hydref a mae rhaid i'r chwaraewyr edrych fel tim. Heb hynny, mae ofn arna i bydd yr ymgyrch yn gorffen cyn dechrau.